İnovasyon ve Teknolojiyi Haberle

Nörogörüntüleme ve Otizm Spektrum Rahatsızlığı Arasındaki İlişki

Ekleyen Gizem

HaberleTV Yorumu: Yeni yapılan açıklamalara göre, araştırmalar sonucunda 4 aylık bir bebeğin minik bir örümcekle oynaması onun otizm olup olmadığının anlaşılmasını sağladı. Peki hangi teknikle, nasıl? Cevabı yazıda…

Araştırmacılara göre normalde, bebeğin otizm spektrum rahatsızlığından muzdarip olup olmadığı yeni yürümeye başladığı dönemlerde anlaşılabiliyor. Özellikle bu bebeklerin bu yaşlarda sosyal  ortama kayıtsız kalması, interaktif olmaması ve dış seslere tepkisiz kalması belirtilerin başında geliyor.

Yeni Stratejiler

Londrada Birkbecks’teki Beyin ve Bilişsel Gelişim Merkezi’nden bu çalışmayı yürüten Dr. Sarah Lloyd-Fox’un açıklamaları ise şöyle: ‘’ Bebeklerin en küçük yaşlarda sosyal ortamda gösterdiği ve gelecekteki yaşlarında da devam eden tepkiler büyük önem taşıyor. Bebeklerin tepkilerindeki değişimi erkenden anlamak çok önemli, çünkü bu değişimler genellikle otizm spektrum rahatsızlığından kaynaklanıyor. Bu yüzden doktorlar ailelerin erkenden durumu anlayıp gerekli önlemleri alabilmesi için yeni stratejiler geliştiriyor ve aileleri uyarıyor.’’

İkizler Karşılaştırıldı

Sadece BirkBecks’teki Merkezden değil, Londra Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nden de uzmanların katıldığı çalışmada, sonuçların ortaya çıkarılması için otizm spektrum rahatsızlığına sahip ikizler gözlemlendi. Uzmanlar, bebeklerin canlı durumlara -gülme, konuşma, bağırma’vb.-  ve cansız nesnelere -araba, şişe vb.- tepkilerini inceledi. Ayrıca minik örümcek oyunu ve cansız objelerle oyunları da oynamalarını sağladı. Sonuç olarak sosyal yani canlı olan olaylara otizm olmayan çocukların, cansız olaylar ve cansız cisimlerle aktivitelere de otizm olan çocukların tepki verdiği ortaya çıkarıldı.

Nörogörüntüleme

Uzmanların yeni keşfettiği bu teknikle, 4-6 aylık bebeklerin beyin hareketleri, durumlara verdikleri tepkiler görüntülenip, analiz edilebiliyor. Bu sayede otizm spektrum rahatsızlığının olup olmadığı çok daha erken anlaşılabiliyor.

Yazar Hakkında

Gizem

İTÜ'lü mühendis, sanatsever piyanist, haber ve sanat programı yapımcısı, editörü, sunucusu. Ayrıca bir Fransızca aşığı.

Bir Yorum Bırak